Bowling OPR Bowling OPR Boisko Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Korty tenisowe OPR
Regulamin korzystania z bowlingu
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Bowlingu na terenie Oddziału Rataje POSiR.
 2. Tory wynajmowane są na godziny. Cennik określa ceny, które nie podlegają negocjacji.
 3. Przy zakupie czas gry naliczany jest od momentu wpisania do systemu imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
 4. W przypadku nie pojawienia się w lokalu na godzinę ustalonej rezerwacji toru po upływie 15 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.
 5. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników zobowiązany jest do ubrania odpowiedniego obuwia bowlingowego.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenie na rozbieg z napojami i jedzeniem.
 7. Rzut kulą musi być wykonany z pola rozbiegu przed linią spalonych.
 8. Przed wykonaniem rzutu należy upewnić się czy maszyna ustawiła kręgle – zielone światło. Zbyt wczesne wyrzucenie kuli może spowodować uszkodzenia.
 9. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Rzut dwoma kulami może spowodować awarię maszyny.
 10. Podczas gry na torze może przebywać tylko jeden gracz, pozostali zawodnicy przebywają w tym czasie poza rozbiegiem.
 11. Kule przeznaczone do gry w bowling powinny znajdować się na podajnikach.
 12. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli lub błędnego naliczenia punktów należy fakt ten zgłosić obsłudze.
 13. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na tor w celu samodzielnego usunięcia usterki.
 14. Wszelkie wątpliwości i problemy związane z działaniem torów należy konsultować z obsługą kręgielni.
 15. Obsługa bowlingu nie odpowiada za rzeczy i przedmioty gości pozostawione na torach.
 16. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów.
Wszystkie banery
Grafika, tutajhonorujemy kartę dużej rodziny oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Rataje
os. Piastowskie 106a
61-164 Poznań
tel: 61 871 06 42, 61 877 23 78