Bowling OPR Bowling OPR Boisko Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Korty tenisowe OPR
Regulamin

Regulamin korzystania z obiektu sportowego „Orlik 2012” w Poznaniu
Ośrodek Przywodny Rataje

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest POSiR.
 3. Kompleks obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarnoszatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do instruktora sportu.
 5. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 6. Boiska są czynne codziennie w godzinach 9:00 – 19:00.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u kierownika ośrodka.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem zabrania się:
  • używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
  • palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  • zaśmiecania,
  • przeszkadzania w grze lub zajęciach,
  • zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
  • wprowadzania zwierząt,
  • korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
  • przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniem z kierownikiem ośrodka.
 11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
 12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.
 15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

Klauzula informacyjna dla klientów korzystających z obiektów Oddziału Rataje.

Wszystkie banery
Grafika, tutajhonorujemy kartę dużej rodziny oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Rataje
os. Piastowskie 106a
61-164 Poznań
tel: 61 871 06 42, 61 877 23 78