Bowling OPR Bowling OPR Boisko Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Skatepark Wyspa Korty tenisowe OPR
Regulamin i zasady korzystania

PAMIĘTAJ!!!

Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód.
Nie przeceniaj swoich możliwości.

Telefony alarmowe:

 • Pogotowie ratunkowe – 999/112
 • Straż pożarna – 998
 • Policja – 997
 • Administrator skate parku –  –

Pobierz deklarację o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Klika ważnych zasad korzystania

 • Zawsze najpierw zbadaj przeszkodę, a później wykonuj na niej triki.
 • Przed wykonaniem ewolucji upewnij się, czy przeszkoda jest wolna.
 • Nie skacz, jeżeli nie jesteś pewien, że miejsce lądowania jest puste.
 • Uszkodzenia przeszkód natychmiast sygnalizuj administratorowi skate parku.
 • Osoby nie korzystające ze skate parku mogą znajdować się na jego terenie tylko w wyznaczonych miejscach (trybuny, ławki).
 • Respektuj i szanuj słabszych od siebie. Pamietaj o innych użytkownikach.
 • Po skateparku nie jeździsz sam!
 • Nie zaśmiecaj i nie niszcz obiektu.
 • Doceń pracę, jaką wkłada administrator skate parku w jego utrzymanie.

Regulamin Skatepark WYSPA

1 Warunkiem korzystania ze Skate Parku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.
2 SKATE PARK nie jest placem zabaw!
3 Skate park jest czynny codziennie od godziny 09:00 do 21:00.
4 Warunkiem wejścia na Skate Park jest wcześniejsze(jednorazowe) podpisanie oświadczenia. W przypadku osób niepełnoletnich pisemne oświadczenie musi być poprzedzone wizytą opiekuna prawnego na obiekcie.
5 Użytkownicy korzystają za skate parku na własną odpowiedzialność.
6 Od korzystających ze skate parku wymaga się szczególnej ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
7 Urządzenia w obrębie skate parku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX.
8 Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie trzy osoby.
9 Jazda w kasku jest obowiązkowa.
10 Zaleca się jazdę w ochraniaczach (kolana, łokcie, nadgarstki).
11 Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
12 Zabrania się:

 • palenia tytoniu podczas korzystania ze skate parku,
 • wnoszenie oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie skate parku,
 • przebywanie po spożyciu alkoholu i innych używek na terenie skate parku,
 • wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty skate parku,
 • używania skate parku do innych celów (np. gry w piłkę),
 • wrzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających skate park,
 • jazdy na rowerach innych niż BMX.
13 Za wypadki na terenie skate parku, nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń skate parku.
14 W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skate parku jest zabronione.
15 Jazda na deskorolce, rolkach czy rowerze BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
16 Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie, ponosi użytkownik, w związku z czym, za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikające z użytkowania skate parku administrator nie ponosi odpowiedzialności.
17 Osoby przebywające na terenie skate parku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu. Wszyscy użytkownicy urządzeń Skateparku bezwzględnie zobowiązani są do natychmiastowego podporządkowania się decyzjom administratora. Osoby systematycznie łamiące regulamin nie będą wpuszczane na teren skate parku.
18 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora POSiR.
19 Z Skate Parku mogą korzystać osoby, które ukończyły 10 lat i potrafią samodzielnie korzystać z jego urządzeń!
Wszystkie banery
Grafika, tutajhonorujemy kartę dużej rodziny oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Rataje
os. Piastowskie 106a
61-164 Poznań
tel: 61 871 06 42, 61 877 23 78