A
A
A
wersja kontrastowa
Cennik

Od poniedziałku do piątku młodzież do 16 roku życia – 2 zł
Od poniedziałku do piątku osoby powyżej 16 roku życia – 3 zł
Sobota i niedziela – 4 zł
Karnet – 50 zł/miesiąc

Wszystkie banery
pro-rodzina nordic nordic
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Ośrodek Przywodny Rataje
os. Piastowskie 106a
61-164 Poznań
tel: (61) 871 06 42
e-mail: osrodekrataje@posir.poznan.pl
Menu